Turistička i eko pristojba su uračunati u cijenu.

Cjenik vrijedi od 01.01.2022. – 31.12.2022.