Korištenje dodatnog ležaja (5. osoba) naplaćuje se 75,00 kn (10 EUR) na noć.

Turistička pristojba uračunata je u cijenu.

Kod obračuna se koristi cjenik u kunama. Plaćanje samo gotovinom.

Iznos boravišne pristojbe po kamp mjestu iznosi 300,00 kn godišnje i plaća ju iznajmljivač.

EKO pristojba -1,00 kn po danu uračunata je u cijenu (djeca do 12 g. oslobođena su plaćanja eko takse).

Iznajmljivač ne podliježe plaćanju PDV-a prema odredbama čl. 22. Zakona o PDV-u.

PDV nije obračunat jer fizička osoba nije u sustavu PDV-a prema članku 90. st. 2. Zakona o PDV-u, a boravišna pristojba plaćena je u paušalnoj svoti.

Cjenik vrijedi od 01.01.2020. – 31.12.2020.