Turistička i eko pristojba su uračunati u cijenu.

Cjenik vrijedi od 01.01.2021. – 31.12.2021.